skip to Main Content
Tel: 0861 100 999 | DebtSafe Client - Login
Lewenstyl Is Nie Lewensgeluk Nie – Bestuur Van Skuld – Volksblad

Lewenstyl is nie lewensgeluk nie – Bestuur van skuld – Volksblad

Lewnstyl is nie lewensgeluk nie

Debtsafe was aangehaal in ‘n artikel in die Volksblad waartydens ons insae gelewer het rondom die bestuur van skuld en finansies en hoe huishoudings dit benader.

In hierdie artikel beklemtoon Debtsafe dat dit voel dalk nie soos ’n groot finansiële verantwoordelikheid as jy ’n klein bietjie krediet gebruik nie, maar tel dit alles saam, en jy kan sien hoe baie verbruikers hulle in die situasie bevind dat hul skuldterugbetalings meer as die helfte van hul inkomste is

Volgens statistiek spandeer verbruiker 75% van hulle inkomste aan skuld terug betalings. Die bestuur van skuld is dus uiters belangrik en daar is dus baie min ruimte om swak finansiele besluite te neem.

Huishoudings wat hulle finansies korrek bestuur en ook die bestuur van skuld, sal eerder spaar vir iets voordat hulle skuld angaan om dit te koop.

Lees die volle berig op Volksbladby die volgende skakel.

http://www.volksblad.com/sake/2014-04-07-lewenstyl-is-ni-lewensgeluk-nie