skip to Main Content
Tel: 0861 100 999 | DebtSafe Client - Login

Answer for Skoolfonds / School Fees

Goeie dag

Dankie vir die vraag.

Ongelukkig is die skool binne hulle reg om ‘n rekening wat agterstallig is te oorhandig vir invordering. Op die einde van die dag gaan dit voor ‘n hof getoets moet word om ‘n beslissing oor die saak te maak. Indien die skool ‘n fout maak en buite hulle reg optree sal die hof hulle kap.

Daar is dan die kwessie van redelikheid en billikheid. Indien ‘n saak nog nie 100% uitgeklaar is nie en jy wag vir terugvoering het jy genoeg verweer om te vra dat die hof die saak uitgooi en julle buite die hof skik.

Ek stel voor dat jy al die bewyse bymekaar maak en die skool se hoof gaan sien om vaste reelings te tref. Indien hulle reeds die saak oorhandig het kan jy hulel vra om dit terug te trek. uit my ervaring sal dit nie die geval wees nie en gaan hulle die saak by die invorderaars hou. Tref dan net met hulle ‘n reeling. Hou asb bewyse van al jou korrespondensie met enige party, en doen dit altyd op skrif.

Wanneer hulle jou hof toe wil sleep sal jy die bewyse kan voorle en die hof vra vir uitstel op die saak sodat jy ‘n finale beslissing kan kry op die CCMS uitspraak.

Hoop dinge kom reg.

 

_______________________________________________________________________________________________

Good Day

 

Thank you for the question

 

Unfortunately the school is within their rights to hand arrear accounts over for collections. At the end of the day the case will have to be brought before a court to make a ruling. Should the school be at fault and operate unlawfully the court will rule against them.

 

The there is the question of being reasonable. The school has to be reasonable and respect the fact that a situation has not yet been resolved. If they are bullying you and you explained to them the situation and you really tried from your side to make an arrangement, you should have enough evidence to build a defence and ask the court to postpone the matter or throw it out.

 

I suggest that you schedule a meeting with the school headmaster and try to put in place some sort of arrangement. you can also ask them to withdraw the case from the collectors. If they refuse and you still cannot pay the collectors, you will have to defend the matter in court.

 

Keep all you correspondence with anyone to serve as proof that you did indeed make an attempt to rectify the situation.

 

Kind Regards